Zpráva o činnosti ZO 1- 07 Krasová sekce za rok 1997,

Krasová sekce zůstává i v rámci ČSS základní organizací, která se vyznačuje řadou specifík. Z její bohaté historie logicky plyne, že převzetím štafety prvního jeskyňářského spolku u nás, zůstala sekce do jisté míry jakýmsi sdružením teoretiků, kteří mnohdy pohříchu skutečnou jeskyni spatřili již před drahnými lety (nepočítáme-li návštěvy zpřístupněných tras - často v jeskyních, které sami objevili - s vnoučaty).

Krasová sekce se však rovněž stává odkladištěm významných členů ČSS, jejichž ZO vymizely a kteří se speleologii věnují do určité míry profesně, například v rámci vědeckých institucí. Sdružuje tedy mnoho individualit, jejichž činnost není ve schopnostech vedení této ctihodné badatelské organizace postihnout ani pro účely sepsání zprávy. Následující výčet činností obsahuje tedy činnosti o kterých se vedení ZO doslechlo, vyčetlo z odborné i populární literatury, nebo (což je nejjednodušší, ovšem týká se nejmenšího počtu případů) je pořádalo.

 

Činnost členů ZO ČSS 1-07:

 

Expediční činnost členů ZO ČSS 1-07:

Z expediční činnosti je nutno zmínit minimálně akce, které se zaměřovaly na rekognoskaci terénu. Jednalo se o opakované návštěvy oblastí Dreveníku, Červených Vrchů v a konec-konců i Slovenského raje (kde se díky mizernému počasí na horách zcela neplánovaně sešli minimálně tři členové naší ZO) v SR, Aggteleku a Pešti v Maďarsku, Julijských Alp ve Slovinsku, opakovaně se naši členové vyskytli v pohoří Bihor v Rumunsku, které se z navštívených lokalit jeví jako nejperspektivnější k systematičtější práci dlouhodobého charakteru, španělské části Pyrenejí a pohoří Picos de Europa tamtéž, a v Tauru, a krasu u Egejského moře a Anatolii v Turecku. Skupina členů Krasové sekce v uplynulém roku navštívila Nepál, kde se pohybovala v málo známé a prakticky nezpracované himalájské oblasti Dhorpatan a Dhaulágirí, která zdaleka nepatří mezi tradiční badatelské ani trekingové lokality. Vzhledem k úspěšnosti této rekognoskační cesty do zmíněné oblasti plánují členové ZO na rok 1999 ve spolupráci s horolezeckým oddílem Shock Sport Dobříš několikaměsíční expedici. Podrobnosti a některé poznatky z této první cesty budou v průběhu roku 1998 publikovány v periodiku Speleo.

Nejvýznamnější expediční činnost se odehrávala tradičně v SR. Členové ZO 1 -07 se v roce 1997 opět zúčastnili akce ZO 1 -11 Barrandien zaměřené na systematický průzkum planiny Dolného Vrchu ve Slovenském krasu (v termínu 15. 8. - 31. 8. 1997), které ZO 1-11 věnuje soustředěnou pozornost už od doby svého vzniku. Nové objevy z této akce jsou průběžně publikovány ve sborníku Speleofórum, podrobnější informace lze získat ve výzkumné zprávě odevzdané mj. do archivu ČSS.

Akce pořádané ZO ČSS 1-07:

Jedinou akcí uspořádanou nikoli individuálními členy, ale základní organizací jako takovou bylo školení v užívání jednolanové techniky určené pro členy ZO a pracovníky AOPK ČR, které proběhlo 26.4 - 25.4. a 1. 5. - 4. 5. 1997, a v jehož programu byly i cvičné sestupy do vybraných propastí Českého krasu a exkurze.

Druhou takovou akcí měl být i jarní výlet na planinu Dolného vrchu v SR, spojenou se sestupem do nově objevené propasti Hlinoš -105 m, uskutečněné na pozvání pracovníků Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyňárstva a členů Speleoklubu Drienka (objevitelů propasti). této akce se však nakonec zúčastnili pouze dva členové ZO a proběhl plně v režii členů ZO 1-11 Barrandien, kteří na něj nejenom poskytli dopravní prostředek, ale hlavně počtem svých členů jednoznačně převálcovali členy naší ZO.


Zpracoval Tomáš Frank, jednatel ZO a Daniela Bílková, hospodářka ZO

Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-07 Krasová sekce schválena Výroční členskou schůzí dne 11. 2. 1998